1200+ nieudokumentowanych parametrów .vmx

Przekopując się przez zagraniczne blogi natknąłem się na ciekawy artykuł na www.virtuallyghetto.com. Traktuje on o nieudokumentowanych parametrach pliku .vmx. Jest ich ponad 1200, wiec temat jest spory. Autor za pomocą narzędzia strings przeanalizował plik binarny /usr/lib/vmware/bin/vmware-vmx który odpowiada za ładowanie plików konfiguracyjnych maszyn wirtualnych.

vSphere i inne hypervisory?
%s: %s detected by CPUID
%s: VMware detected
Microsoft Hyper-V
%s: Xen detected by hypercall
Xen detected but hypervisor unrecognized (Xen variant?)

Sugeruje to w pewien sposób że vSphere będzie obsługiwał wirtualne Hypervisory, takie jak MS Hyper-V oraz Xen.

vSphere i Mac OSX?

W pliku vmware-vmx można znaleźć pewne informacje o trzech różnych typach maszyn gościa:

Linux Host
Windows Host
Mac OS Host

Dodatkowo w pliku można odnaleźć pewne komunikaty mówiące o systemi Apple.

Make sure that you have installed all available Mac OS X software updates.
@&!*@*@(msg.cdrom.darwindisconnect)Your Mac OS guest is using this CD-ROM device. The safest way to disconnect this virtual CD-ROM is by pressing %s, then ej
ecting the media from inside the guest%s. To continue anyway, press %s.%s
@&!*@*@(msg.Backdoor.OsNotMacOSXServer)The guest operating system is not Mac OS X Server.
@&!*@*@(msg.cpuid.darwinWithBTHV)Mac OS X is not supported with software virtualization. Change the execution mode to automatic.
@&!*@*@(msg.cpuid.darwinWithBT)Mac OS X is not supported with software virtualization. To run Mac OS X you need a host on which %s supports hardware virtuali
zation.
isolation.bios.IsGOS.Darwin

Oraz na liście pojawia się nowy BIOS wspierający EFI – jest to niezbędne do odpalenia systemu Mac OSX

sbios
vbios
bios440
efi32
efi64

nvram
lsibios
nbios
nxbios
nx3bios
e1000bios
vmibios
vmmmods
sas1068bios
pvscsibios

Jak widać mamy komplet, nowy typ maszyny gościa, komunikaty i bios… Czy to oznacza, że kolejne wersje vSphere będą wspierać Mac OSX?

Nowe typy systemów gościa?

darwin10
darwin10-64
darwin-64
mandrake-64
opensuse
opensuse-64
winServer2008Cluster-32
winServer2008Cluster-64
winServer2008Datacenter-32
winServer2008Datacenter-64
winServer2008DatacenterCore-32
winServer2008DatacenterCore-64
winServer2008Enterprise-32
winServer2008Enterprise-64
winServer2008EnterpriseCore-32
winServer2008EnterpriseCore-64
winServer2008SmallBusiness-32
winServer2008SmallBusiness-64
winServer2008SmallBusinessPremium-32
winServer2008SmallBusinessPremium-64
winServer2008Standard-32
winServer2008Standard-64
winServer2008StandardCore-32
winServer2008StandardCore-64
winServer2008Web-32
winServer2008Web-64
XenVMMXenVMM

To tylko niektóre z ciekawych parametrów które zostały opublikowane. Pełna lista udokumentowanych i nieudokumentowanych parametrów konfiguracyjnych VMX dostępną jest pod tym adresem: http://download.virtuallyghetto.com/hidden_vmx_params.html. Autor jednak ostrzega że używacie tego na własne ryzyko.

Dodatkowo wiele nieudokumentowanych funkcji można znaleźć na forach społeczności i innych blogach, oto kilka linków: