Day

2 marca, 2010
Oddaje się ostatnio pasjami aktualizacjom wirtualnego sprzętu. Moja mała horda wirtualek składa się z ponad 50 sztuk maszyn stricte produkcyjnych. Mój bardzo różnorodny inwentarz ma jedną wspólną cechę, jest to mianowicie wymóg paranoidalnej ciągłości działania. Cecha ta sprawia, że proces aktualizacji wirtualnego sprzętu, który łączy się nierozerwalnie z wyłączeniem na chwilę maszyny wirtualnej, staje się...
Continue Reading