Day

30 listopada, 2010
Dodanie portalu SharePoint w Team Fundation Server 2008 sprawiało ogromne problemy, wymagało sporo manualnych operacji i co najgorsze zawsze pozostawiało delikatne uczucie że o czymś zapomnieliśmy 🙂 W TFS 2010 znacząco usprawniono tą procedurę i dodanie portalu wiąże się jedynie z wywołaniem komendy: tfpt addprojectportal /collection:http://nazwa_serwera:8080/tfs/nazwa_kolekcji /teamproject:nazwa_projektu /processtemplate:”Nazwa metodologii” /verbose Oczywiście wywołujemy go na poziomie...
Continue Reading