W ostatnich latach można zaobserwować dynamiczny rozwój rynku IT w Polsce, wynikiem tego jest duże zapotrzebowania na specjalistów z tej dziedziny. Związane jest to z rozwojem branży na którą ma wpływ kilka czynników: wsparcie firm przez Państwo w ramach pomocy publicznej – bezzwrotne granty na badania, zwolnienia podatkowe w Specjalnych Strefach Ekonomicznych jak i jeden z najważniejszych czynników wysokie kwalifikacje oraz niskie koszty zatrudnienia specjalistów IT w porównaniu z krajami zachodnimi.

https://flic.kr/p/5Ky7rK

Wszystko to sprawia że Polska stała się ziemią obiecaną dla zagranicznych firm IT – wg danych Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych około 70 % największych firm działających w branży IT w Polsce należy do kapitału zagranicznego (Microsoft, HP, Google, Oracle, IBM czy SAP). Powoduje to ze stajemy się jednym z największych zagłębi informatycznych w Europie.

Wzrost zapotrzebowania w branży

Wartość sektora IT w Polsce w 2013 roku wyceniania była przez Ministerstwo Gospodarki na około 30 mld zł, gdzie w branży działało prawie 9 tysięcy firm, zatrudniając ponad 400 tys. osób. Jej szybki rozwój powoduje ogromny wzrost zapotrzebowania na specjalistów IT. Aktualnie w Polsce brakuje ok. 50 tys. wykwalifikowanych pracowników.

Problem niewystarczającej ilości specjalistów IT na rynku opisała Komisja Europejska w raporcie „E-skills for job in Europe”. Według raportu popyt na pracowników branży teleinformatycznej rośnie 4 proc. rocznie, przewyższając podaż. Aktualnie na rynku pracy w UE brakuje blisko 275 tys. pracowników z umiejętnościami cyfrowymi. Szacunkowo, w przyszłym roku wolnych stanowisk będzie ponad 500 tys., a w 2020 roku około miliona.

Największe deficyty pracowników IT odczuwalne są w Wielkiej Brytanii, Niemczech i we Włoszech. Również pracodawcy w Polsce mają z tym duży problem.

W szczególności problem ten jest dotkliwy dla firm działających we Wrocławiu i okolicach. Wpływ na to ma fakt, że wiele zagranicznych firm wybiera Dolny Śląsk na siedzibę swoich oddziałów i centrów call center czy badawczo-rozwojowych.

Dla kogo praca w IT?

Jako analizę zapotrzebowania na stanowiska specjalistów IT posłużyłem się ofertami pracy dostępnymi na adzuna.pl, gdzie w 2013 roku oferty pracy z branży IT stanowiły 7,25% ogółu wszystkich dostępnych ofert. Poniższy wykres prezentuje ilość ofert na poszczególne stanowiska:

praca_sch_1

Wg tej samej analizy została ustalone najczęściej pojawiające się umiejętności jakie powinni posiadać Specjaliści IT.

praca_sch_2

W Polsce coraz częściej brakuje wdrożeniowców oraz analityków, firmy coraz częściej rekrutują absolwentów kierunków IT nie posiadających doświadczenia. Walorem takich osób jest brak nawyków z poprzednich miejsc pracy, szybkie przyswojenie specyfiki pracy w nowej firmie oraz możliwość ukształtowania ich umiejętności specjalnie pod potrzeby firmy.

Czego szukają pracodawcy oprócz umiejętności IT?

Coraz więcej pracodawców poszukuje osób , którzy oprócz umiejętności IT posiadają też doświadczenie w sprzedaży – co spotyka się z dużym deficytem, ponieważ osoby mające te umiejętności pracują najczęściej na własny rachunek. Oprócz umiejętności sprzedażowych ważne też są tzw. kompetencje miękkie jak komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, mobilność czy znajomość języków obcych. Coraz częściej można spotkać się z wymogiem posiadania certyfikatu PRINCE II, ICIL i SCJP.

Prognoza 2015

Do prognozy posłużyłem się raportem Computerworld Forecast 2014 ukazującym rynek zatrudnienia specjalistów IT w Stanach Zjednoczonych.

W najbliższym czasie najbardziej poszukiwani będą programiści, następnie specjaliści Helpdesk, wsparcie techniczne oraz administratorzy sieci i systemów.

Kolejną grupą będą specjaliści zajmujący się aplikacjami mobilnymi w związku z coraz większym rozwojem rynku dotyczącym tych aplikacji, aktualnie polskie firmy mają problem ze znalezieniem odpowiednich kandydatów, co wymusza na nich wewnętrzne doszkalanie pracowników.

Kolejną grupą, która nie musi martwić się o pracę w przyszłym okresie są specjaliści zarządzania projektami posiadające umiejętności obsługiwania oprogramowania Microsoft takich jak SharePoint, Excel czy Access.

Specjaliści z zakresu administrowania baz danych oraz bezpieczeństwa infrastruktury IT (ma na to wpływ rosnąca liczba cyberprzestępstw).

Coraz bardziej liczącą się grupą specjalistów będą również analitycy biznesowi, potrafiący przekształcać suche dane w informacje, które następnie będą możliwe do wykorzystania do celów biznesowych – związane jest to na chęć wykorzystania Big Data przez coraz więcej firm.

About the author

Leave a Reply