Docker 1.13 – Co nowego?

Od czerwca zeszłego roku kiedy to pojawiła się wersja 1.12 minęło już sporo czasu, więc ekipa z Dockera postanowiła wydać kolejną już wersję – 1.13. W niniejszym artykule będę opisywał zarówno 1.13 (styczeń 2017) jak i nowość z lutego 1.13.1 która wprowadziła kolejne zmiany. Warto od razu zaznaczyć że w momencie pisania tego tekstu dokonano podziału dockera na Enterprise Edition i Community Edition. Dodatkowo wraz z tym podziałem powołano nowy schemat nazewnictwa oparty o miesiąc/rok tak więc obecnie mamy już 17.03 (CE realesowane miesięcznie zaś EE kwartalnie).

O różnicach między 17.03 a 1.13 nie będę pisał bo ich nie znalazłem. Na moje oko wersja 17.03 to z grubsza (z technicznego punktu widzenia) coś w stylu 1.13.2 – zawiera bugfixy do 1.13 i 1.13.1, jej API jest zgodne z API z 1.13 , ma zaimplementowane wszystkie nowe polecenia z 1.13 i zachowuje się identycznie. Oczywiście jeśli jednak coś znajdę co różni te wersje to dorzucę stosowne info w komentarzach.

Wróćmy zatem do zmian technicznych w 1.13 bo te interesują nas najbardziej. Aby korzystać z ficzerów jakie opisuję bardzo często trzeba włączyć tryb experimental dockera. Warto od razu zauważyć że od 1.13 docker wbudował obydwie wersje (stable i experimental) w jedną binarkę

Aby nie dzielić nowości z 1.13 na experimental i stable od razu zmieniamy wywołanie docker demona:

# cat /usr/lib/systemd/system/docker.service | grep -i execstart
ExecStart=/usr/bin/dockerd --experimental=true

# sudo systemctl daemon-reload
# sudo systemctl restart docker

# docker version
Client:
 Version:   1.13.1
 API version: 1.26
 Go version:  go1.7.5
 Git commit:  092cba3
 Built:    Wed Feb 8 06:38:28 2017
 OS/Arch:   linux/amd64

Server:
 Version:   1.13.1
 API version: 1.26 (minimum version 1.12)
 Go version:  go1.7.5
 Git commit:  092cba3
 Built:    Wed Feb 8 06:38:28 2017
 OS/Arch:   linux/amd64
 Experimental: true

Docker service logs

To jedna z pierwszych nowości jakie omówimy , czy jej wprowadzenie było niezbędne można dyskutować – zawsze można było zainstalować przecież logspouta w trybie swarm global osiągając ten sam efekt. Docker słynie jednak z zastępowania rozwiązań firm trzecich swoimi własnymi odpowiednikami. Podobnie zresztą będzie przy metrics które robią to samo co cAdvisor.

Aby skorzystać z docker service logs tworzymy 4 kontenerowy service którego zadaniem jest logowanie hostname na wyjście:

# docker service create --name w8 --replicas=4 alpine /bin/sh -c "while [ 1 ] ; do hostname ; sleep 2 ; done "
idcgz0xw4qefhvi5h41zyerrv

jak widać swarm uruchomił 4 kontenery:

# docker service ps w8 
ID      NAME IMAGE     NODE   DESIRED STATE CURRENT STATE          ERROR PORTS
meb3inrben6p w8.1 alpine:latest cent302 Running    Running less than a second ago     
resh1ax75psj w8.2 alpine:latest cent301 Running    Running 3 seconds ago         
o9qr3re09hwd w8.3 alpine:latest cent302 Running    Running less than a second ago     
uv9ki5h7pngc w8.4 alpine:latest cent301 Running    Running 3 seconds ago         

sprawdźmy ID kontenerów na lokalnym węźle:

# docker ps | grep w8 
46f49b352012    alpine@sha256:dfbd4a3a8ebca874ebd2474f044a0b33600d4523d03b0df76e5c5986cb02d7e8  "/bin/sh -c 'while..."  

About a minute ago  Up About a minute            w8.4.uv9ki5h7pngc582wnun98ks05
f30d0c5e9956    alpine@sha256:dfbd4a3a8ebca874ebd2474f044a0b33600d4523d03b0df76e5c5986cb02d7e8  "/bin/sh -c 'while..."  

About a minute ago  Up About a minute            w8.2.resh1ax75psjvrr3f97s348kw

kążdy z nich loguje na stdout swój hostname:

# docker logs -f 46f49b352012 | head -3 
46f49b352012
46f49b352012
46f49b352012

# docker logs -f f30d0c5e9956 | head -3 
f30d0c5e9956
f30d0c5e9956
f30d0c5e9956

pozostaje zbieranie logów z całego service – do tego służy nowe polecenie:

# docker service logs -f w8 

w8.1.meb3inrben6p@cent302  | 00a9d341b302
w8.2.resh1ax75psj@cent301  | f30d0c5e9956
w8.3.o9qr3re09hwd@cent302  | 6c093ff89396
w8.4.uv9ki5h7pngc@cent301  | 46f49b352012


w8.1.meb3inrben6p@cent302  | 00a9d341b302
w8.2.resh1ax75psj@cent301  | f30d0c5e9956
w8.3.o9qr3re09hwd@cent302  | 6c093ff89396
w8.4.uv9ki5h7pngc@cent301  | 46f49b352012

Logspout – kompatybilność

Sprawdźmy wywołanego nieco wcześniej do tablicy logspouta. Skoro teoretycznie potrafi routować wszystkie logi na zewnątrz to powinien poradzić sobie również z docker service logs.

Uruchamiamy logspouta:

docker run -d -v /var/run/docker.sock:/tmp/docker.sock --name logspout -e LOGSPOUT=ignore -e DEBUG=true --publish=8000:80 

gliderlabs/logspout:master syslog://172.17.0.1:5000 

Obserwujemy listing zdarzeń jakie via REST wystawia kontener logspouta na TCP/8000

curl 0:8000/logs

Na drugim terminalu tworzymy 4 kontenerowy serwis (w5) którego jedyną funkcją jest pisanie na STDOUT :

# docker service ps w5 
ID      NAME IMAGE     NODE   DESIRED STATE CURRENT STATE     ERROR PORTS
mxcem2viifbw w5.1 alpine:latest cent503 Running    Running 7 seconds ago     
bl4s0ux9f30a w5.2 alpine:latest cent503 Running    Running 7 seconds ago     
qcw3pcux3iyc w5.3 alpine:latest cent502 Running    Running 8 seconds ago     
yvbebbsmkdew w5.4 alpine:latest cent501 Running    Running 8 seconds ago  

niestety logspout uruchomiony na node=cent501 zbiera logi tylko z kontenera uruchomionego na cent501:

w5.4.yvbebbsmkdewlafbf9s05knsz|7ba88f114552
w5.4.yvbebbsmkdewlafbf9s05knsz|7ba88f114552
w5.4.yvbebbsmkdewlafbf9s05knsz|7ba88f114552
w5.4.yvbebbsmkdewlafbf9s05knsz|7ba88f114552

równocześnie inny logspout odpalony na node=cent503 (gdzie są 2 kontenery) pokazuje logi tylko z tych 2 kontenerów. Niestety Issue z pytaniem czy logspout planuje fixa aby zbierać logi ze swarm service logs:https://github.com/gliderlabs/logspout/issues/271 zamknęli z komentarzem: No. It only reads logs from the local machine. You’ll need to run logspout on every system in your swarm cluster.

Oczywiście logspout ma konkurencję , nie wróżę świetlanej przyszłości przy takim podejściu, była kiedyś taka marka SAAB 🙂 …

Docker squash image layers

Historycznie przypomnę pewien wątek („Can’t stack more than 42 aufs layers”) https://github.com/docker/docker/issues/1171 Niezależnie od tego czy problemy z ilością warstw dla różnych driverów są faktycznie problemami czy sztuczną barierą którą można zaniedbać mimo wszystko ekipa Dockera postanowiła dodać funkcjonalność spłaszczania obrazów.

Pokażmy najpierw klasyczne piętrowe obrazy na przykładzie – tworzymy Dockerfile który na gołym IMG=alpine buduje 3 warstwy:

# cat Dockerfile 
FROM alpine
RUN echo 1 > /plik
RUN echo 2 >> /plik
RUN echo 3 >> /plik

budujemy z tego arcydzieła obraz :

# docker build -t test_img_02 .

jak widać nie jest on zbyt płaski i zawiera każdą sekcję RUN w postaci 1 extra warstwy

# docker history test_img_02
IMAGE        CREATED       CREATED BY                   SIZE        COMMENT
dcefa0bda16e    46 seconds ago   /bin/sh -c echo 3 >> /plik           6 B         
258404afe6f5    47 seconds ago   /bin/sh -c echo 2 >> /plik           4 B         
fc9880909684    48 seconds ago   /bin/sh -c echo 1 > /plik            2 B         
88e169ea8f46    8 weeks ago     /bin/sh -c #(nop) ADD file:92ab746eb22dd3e...  3.98 MB       

inspect na obrazie również pokazuje 4 warstwy

# docker inspect test_img_02 | tail -10 
      "Type": "layers",
      "Layers": [
        "sha256:60ab55d3379d47c1ba6b6225d59d10e1f52096ee9d5c816e42c635ccc57a5a2b",
        "sha256:8f6a439091db9c676e931bf8da05add5fc01b644ad3325db5421c64a98574995",
        "sha256:8f9aee109583484f37647d88277f4967514a52c3eef10c61a8fc5e154cb93df6",
        "sha256:7b23033eb2828a85c392d5a59006c209ebc2b4fd63b2d61c31819493798feac4"
      ]
    }
  }
]

Jak widać każda linijka z Dockerfile jest reprezentowana przez oddzielną warstwę. Ten pierwszy layer („sha256:60ab55d3379d47c1ba6b6225d59d10e1f52096ee9d5c816e42c635ccc57a5a2b”) to oczywiście alpine:

# docker inspect alpine | tail -10 
      }
    },
    "RootFS": {
      "Type": "layers",
      "Layers": [
        "sha256:60ab55d3379d47c1ba6b6225d59d10e1f52096ee9d5c816e42c635ccc57a5a2b"

W 1.13.x aby nie robić wielu warstw wprowadzono opcję squash dla IMG:

# docker build --squash -t test_img_03 .

tym razem docker history pokazuje że warstw mamy dużo mniej:

# docker history test_img_03
IMAGE        CREATED       CREATED BY                   SIZE        COMMENT
2b4cfdfb143f    45 seconds ago                           6 B         merge 

sha256:dcefa0bda16ef2140bb8cd2a4b1a5eb2d5592d0e8ef3cc80693fe7447ac78103 to 

sha256:88e169ea8f46ff0d0df784b1b254a15ecfaf045aee1856dca1ec242fdd231ddd
<missing>      6 minutes ago    /bin/sh -c echo 3 >> /plik           0 B         
<missing>      6 minutes ago    /bin/sh -c echo 2 >> /plik           0 B         
<missing>      6 minutes ago    /bin/sh -c echo 1 > /plik            0 B         
<missing>      8 weeks ago     /bin/sh -c #(nop) ADD file:92ab746eb22dd3e...  3.98 MB       

docker inspect również:

# docker inspect test_img_03 | tail -10 
    },
    "RootFS": {
      "Type": "layers",
      "Layers": [
        "sha256:60ab55d3379d47c1ba6b6225d59d10e1f52096ee9d5c816e42c635ccc57a5a2b",
        "sha256:7b23033eb2828a85c392d5a59006c209ebc2b4fd63b2d61c31819493798feac4"
      ]
    }

Jak widać powyżej obraz zbudowany z opcją squash składa się już tylko z 2 warstw (pierwsza to parent image, druga to skompresowane następne 3 warstwy z deltą zmian – skompresowane do jednej)

(ten missing to zupełnie normalna sprawa)

Docker metrics in Prometheus format

TL;DR: zamiast używać cadvisora można teraz wykorzystać mechanizmy wbudowane w docker engine.

Prometeusz czyli celebryta wśród systemów monitoringu robi zawrotną karierę i każdy dzisiaj chce mieć co najmniej jednego exportera. Obecna lista konektorów przysparza o ból głowy i wkrótce zapewne lodówki, pralki czy drzwi od stodoły będą miały URI=”/metrics”. Na dzień dzisiejszy rozpoznanie nowego softu można ograniczyć do sprawdzenia resta jakiego wystawia, można również dowolne rozwiązania od razu skreślić i skrytykować za brak exportera.

Jak wiadomo już wieki temu do exportowania metryk w świecie dockera służył tandem cAdvisor + node exporter. Oczywiście żaden z nich nie pochodzi z fabryki Docker więc koniecznie_musiano dostarczyć „markowy” odpowiednik.

Do systemd exec startu silnika poza flagą experimental dodajemy –metrics:

# cat /usr/lib/systemd/system/docker.service | grep ExecStart
ExecStart=/usr/bin/dockerd --experimental=true --metrics-addr=0.0.0.0:4999

Od tej pory na TCP/4999 wystawiany jest rest typu „prometeuszowy metrics” na którym mamy kilkadziesiąt statsów wprost z wnętrza silnika:

# curl 0:4999/metrics 2>&1 | head 
[...]
# HELP engine_daemon_container_actions_seconds 

The number of seconds it takes to process each container action
# TYPE engine_daemon_container_actions_seconds histogram
engine_daemon_container_actions_seconds_bucket{action="changes",le="0.005"} 1
engine_daemon_container_actions_seconds_bucket{action="changes",le="0.01"} 1
engine_daemon_container_actions_seconds_bucket{action="changes",le="0.025"} 1
engine_daemon_container_actions_seconds_bucket{action="changes",le="0.05"} 1
engine_daemon_container_actions_seconds_bucket{action="changes",le="0.1"} 1
engine_daemon_container_actions_seconds_bucket{action="changes",le="0.25"} 1

Czy to zagrosi cAdvisorovi ? No nie sądzę, zwłaszcza jak sie popatrzy kim jest jego ojciec i że ten ojciec z dockerem się chyba nie lubi lub za chwilę pokaże konkurencyjne kontenery 🙂

User Experience i porządki w API

Dbając o czystość, spójność i przejrzystość dokonano kluczowych zmian w API. Z grubsza chodzi o to żeby wprowadzić w miarę takie same polecenia do kontenerów jak i obrazów itd. Mi tam akurat nie przeszkadzało że nie ma spójnej wizji i jest ogólny chlew (co nawet miało swój urok) no ale ktoś zdecydował że trzeba zrobić porządek. Ja natomiast omówię tu nowe przydatne API – docker system

docker system:
Commands:
 df     Show docker disk usage
 events   Get real time events from the server
 info    Display system-wide information
 prune    Remove unused data
docker system df

zacznijmy od „df”, odpalamy kontener:

docker run -tdi ubuntu:14.04

potem kontener z volumenem, w środku generacja danych 4 MB :

docker run -ti -v /dane --name=test_alpine01 alpine sh 
/ # dd if=/dev/zero of=/dane/PLIK bs=4k count=1000

docker system df pokaże nam wszystko co narobiliśmy:

# docker system df
TYPE        TOTAL        ACTIVE       SIZE        RECLAIMABLE
Images       2          2          191.9 MB      0 B (0%)
Containers     2          2          384 B        384 B (100%)
Local Volumes    1          1          4.096 MB      0 B (0%)

wersja bardziej szczegółowa:

# docker system df -v 
Images space usage:

REPOSITORY     TAG         IMAGE ID      CREATED       SIZE        SHARED SIZE     UNIQUE 

SIZE     CONTAINERS
ubuntu       14.04        b969ab9f929b    5 weeks ago     187.9 MB      0 B         187.9 

MB      1
alpine       latest       88e169ea8f46    2 months ago    3.98 MB       0 B         3.98 MB 

      1


Containers space usage:

CONTAINER ID    IMAGE        COMMAND       LOCAL VOLUMES    SIZE        CREATED       STATUS 

      NAMES
e9945a3a28cd    alpine       "sh"        1          96 B        33 seconds ago   Up 31 

seconds    test_alpine01
4639e2890fb2    ubuntu:14.04    "/bin/bash"     0          0 B         33 seconds ago   Up 31 

seconds    cranky_clarke

Local Volumes space usage:

VOLUME NAME                            LINKS        SIZE
f08a3b5b8b0ac37b8301eabfe7a3c26cfb63f783fb13df46b086165d19292c31  1          4.096 MB
docker system prune

stopujemy obydwa kontenery i wykonujemy docker system prune

# docker system prune
WARNING! This will remove:
- all stopped containers
- all volumes not used by at least one container
- all networks not used by at least one container
- all dangling images
Are you sure you want to continue? [y/N] y
Deleted Containers:
e9945a3a28cd6f088fe8d9ed3e30cb3225f3440dbf13434605fcf42ef959ba4f
4639e2890fb2d708447b317830247e48a8ca5f80d5521835d587ea5c84ebc437

Deleted Volumes:
f08a3b5b8b0ac37b8301eabfe7a3c26cfb63f783fb13df46b086165d19292c31

Total reclaimed space: 4.096 MB

Poza szeroko działającym system prune są jeszcze 3 polecenia bardziej szczegółowe:

# docker container prune 
WARNING! This will remove all stopped containers.
Are you sure you want to continue? [y/N] y
Total reclaimed space: 0 B

# docker volume prune
WARNING! This will remove all volumes not used by at least one container.
Are you sure you want to continue? [y/N] y
Total reclaimed space: 0 B

# docker image prune 
WARNING! This will remove all dangling images.
Are you sure you want to continue? [y/N] y
Total reclaimed space: 0 B

Stack / Docker Compose / DAB

TL;DR: Wersja 1.13.x wprowadza wsparcie formatu docker-compose.yml do budowania stacków (już bez DAB)

A oto szczegóły:

Jak pamiętamy docker-compose mógł obsługiwać swarma ale tylko do wersji 1.11.

Wraz z nadejściem swarm-mode (swarm wbudowany, od wersji 1.12) docker-compose przestał być wspieraną formą deploymentu usług na swarm i wg niektórych źródeł zaczał mieć nawet status depreciated. Jako następca i alternatywa dla docker-compose w środowisku swarm zaproponowano format DAB (“Distributed Application Bundle”)

Jednocześnie wprowadzono pojęcie swarm docker stack. Celem usystematyzowania przypomnijmy jego definicję i funkcję: 1. Stack to zbiór usług swarma składających się na środowisko aplikacyjne. 2. Stack umożliwia automatyzację instalacji wielu powiązanych ze sobą (zależnościami) serwisów swarma.

W hierarachi od dołu najpierw zatem mamy kontenery, potem swarm-service (jako zbiór N kontenerów rozpędzonych z jednego obrazu) a następnie na szczycie jest stack który z kolei jest zbiorem serwisów.

I teraz najważniejsze – Docker w 1.13 znacząco uprościł deployment wielowarstowych środowisk – teraz już nie trzeba używać do tego formatu DAB (który nie do końca wiadomo jaką ma przyszłość) ale wystarczy do tego ceu używać starego i znanego docker-compose.

Jest to jeden z najważniejszych i kluczowych ficzerów w 1.13. Dla niektórych wręcz jest to triumfalny i wyczekiwany powrót starego i lubianego formatu docker-compose.yml. Niektórzy idą jeszcze dalej ze spekulacjami i wieszczą naturalną śmierć formatu DAB.

Celem przeprowadzenia LABu tworzymy obraz z którego będziemy rozpędzać kontenery serwujące swój numer rewizji i hostname na porcie 80.

oto Dockerfile:

FROM ubuntu:14.04
RUN apt-get -y update && apt-get install -y apache2 && apt-get install -y dnsutils && apt-get install -y curl
CMD apachectl start && echo 1 > /var/www/html/index.html && hostname >> /var/www/html/index.html ; tail -f /dev/null

budujemy:

docker build -t apacz01 . 

tak zbudowany obraz dystrybuujemy na wszystkie węzły swarma (np via docker save , scp , docker load)

Oto bardzo prosty docker-compose-v3 który uruchomi swarm service oparty o nasz IMG:

# cat docker-compose.yml 
version: "3"

services:

 web04:
  image: apacz01
  ports:
   - "9004:80"
  deploy:
   replicas: 2

robimy deploy stacka nową metodą – czyli wprost z pliku docker-compose:

# docker stack deploy --compose-file docker-compose.yml stack_01
Creating network stack_01_default
Creating service stack_01_web04

jak widać nasza 2 kontenerowa usługa wstała :

# docker service ls
ID      NAME      MODE    REPLICAS IMAGE
yjzaowkmrnbb stack_01_web04 replicated 2/2    apacz01


# docker service ps stack_01_web04 
ID      NAME       IMAGE   NODE   DESIRED STATE CURRENT STATE     ERROR PORTS
twjbod862ybu stack_01_web04.1 apacz01 cent503 Running    Running 8 seconds ago     
vh5w1guhkgl8 stack_01_web04.2 apacz01 cent501 Running    Running 9 seconds ago     

a nawet działa ingresowo-ipvs’owy load-balancing (zwraca raz jeden raz drugi kontener) :

# curl 0:9004
534c4c112613
# curl 0:9004
27d441d1a697
# curl 0:9004
534c4c112613

Listing stacków pracujących na swarmie:

# docker stack ls
NAME   SERVICES
stack_01 1

Listing kontenerów pracujących w stacku:

# docker stack ps stack_01 
ID      NAME       IMAGE   NODE   DESIRED STATE CURRENT STATE     ERROR PORTS
twjbod862ybu stack_01_web04.1 apacz01 cent503 Running    Running 3 minutes ago     
vh5w1guhkgl8 stack_01_web04.2 apacz01 cent501 Running    Running 3 minutes ago     

Listing serviców pracujących w stacku:

# docker stack services stack_01 
ID      NAME      MODE    REPLICAS IMAGE
yjzaowkmrnbb stack_01_web04 replicated 2/2    apacz01

warto zauważyć że sieć typu overlay (o nazwie stack_01_default) została dociągnięta TYLKO do tych węzłów swarma na których są kontenery usługi (jak to w SDN zwykło działać)

Na koniec usuwamy stack :

# docker stack rm stack_01 
Removing service stack_01_web04
Removing network stack_01_default
Teraz zróbmy coś bardziej skomplikowanego

Wprowadzamy

 • rolling update (a la Blue-Green deployment)
 • update parallelism (czyli update nie na wszystkich kontenerach na raz ale w paczkach po 2 sztuki)
 • dependency między serwisami swarma w naszym stacku (najpierw registry, potem usługa web)
 • private registry jako swarm service – ale na wskazanym node (master)
 • celem uniknięcia używania flagi –insecure-registry przy ExecStart dla demona dockera będziemy świadczyc repo na każdym węźle swarma – ale będzie to jedno repo, tyle że mapowane po portach
 • Nasz stack zdefiniuje 2 usługi swarma, będą one komunikować się w jednej sieci typu overlay (prywatnej)

Podczas testów wygodnie obserwować zachowanie swarma za pomocą mano-marks-swarm-visualizera – na masterze uruchamiamy zatem:

docker run -it -d -p 8080:8080 -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock manomarks/visualizer

I wchodzimy przeglądarką na 8080 na swarm-master.

A oto plik docker-compose.yml w drugiej odsłonie:

version: "3"

services:

 www01:
  image: apacz01
  ports:
   - "9004:80"
  depends_on:
   - registry
  deploy:
   replicas: 4
   update_config:
    parallelism: 1
    delay: 5s


 registry:
  image: registry:2
  ports:
   - "5000:5000"
  deploy:
   replicas: 1
   placement:
    constraints: [node.role == manager]

Jak widać nowe argumenty (te do swarma) pojawiają się głównie w sekcji deploy (ogólnie ta sekcja może być uznana za pojemnik na opcje swarma). Na dole pliku YML pojawia się czasem lista sieci dla stacku – jeśli ich nie podamy swarm zbuduje sieć defaultową (nazwa-stacka_default).

Wykonujemy deployment stacka poleceniem:

# docker stack deploy --compose-file ./docker-compose.yml stack_03
Creating network stack_03_default
Creating service stack_03_www01
Creating service stack_03_registry

weryfikacja że wszystko uruchomiło się poprawnie :

# docker stack ls
NAME   SERVICES
stack_03 2

# docker stack ps stack_03 
ID      NAME         IMAGE    NODE   DESIRED STATE CURRENT STATE     ERROR PORTS
z9u4jlzd35rc stack_03_registry.1 registry:2 cent501 Running    Running 7 minutes ago     
nlhwvig7f7ha stack_03_www01.1   apacz01   cent501 Running    Running 7 minutes ago     
dmuwnkfdxlku stack_03_www01.2   apacz01   cent503 Running    Running 7 minutes ago     
vl51n9mu5cnr stack_03_www01.3   apacz01   cent503 Running    Running 7 minutes ago     
iuxb28u32i56 stack_03_www01.4   apacz01   cent502 Running    Running 7 minutes ago     


# docker service ls
ID      NAME        MODE    REPLICAS IMAGE
vv69mtd0iif8 stack_03_registry replicated 1/1    registry:2
ytcdlg22ghtq stack_03_www01   replicated 4/4    apacz01


# docker service ps stack_03_www01
ID      NAME       IMAGE  NODE   DESIRED STATE CURRENT STATE     ERROR PORTS
nlhwvig7f7ha stack_03_www01.1 apacz01 cent501 Running    Running 7 minutes ago     
dmuwnkfdxlku stack_03_www01.2 apacz01 cent503 Running    Running 7 minutes ago     
vl51n9mu5cnr stack_03_www01.3 apacz01 cent503 Running    Running 7 minutes ago     
iuxb28u32i56 stack_03_www01.4 apacz01 cent502 Running    Running 7 minutes ago     

Powstał 1 stack składający się z 2 usług swarma – jak widać Swarm zrobił dystrybucję usługi webowej na 3 węzły zaś Registry trafiło tak jak chcieliśmy na node-master.

Zaraz po starcie powyższego stacka tworzymy (na swarm-master lub dowolnym innym węźle) 2 nowe obrazy zwracające poza hostname kolejne rewizje (2 i 3) Tym razem z racji posiadania centralnego registry nie musimy ich już dystrybuować na pozostałe węzły via scp itd.

FROM ubuntu:14.04
RUN apt-get -y update && apt-get install -y apache2 && apt-get install -y dnsutils && apt-get install -y curl
CMD apachectl start && echo 2 > /var/www/html/index.html && hostname >> /var/www/html/index.html ; tail -f /dev/null


docker build -t apacz02 .


FROM ubuntu:14.04
RUN apt-get -y update && apt-get install -y apache2 && apt-get install -y dnsutils && apt-get install -y curl
CMD apachectl start && echo 3 > /var/www/html/index.html && hostname >> /var/www/html/index.html ; tail -f /dev/null


docker build -t apacz03 .

tagujemy wszystkie 3 obrazy (apacz01 , 02 i 03)

docker tag apacz01 127.0.0.1:5000/apacz01
docker tag apacz02 127.0.0.1:5000/apacz02
docker tag apacz03 127.0.0.1:5000/apacz03

Po postawieniu stack_03 mamy już registry więc można wykonać push (x 3) obrazów – i to w dodatku na dowolnym węźle tam gdzie mamy je w lokalnym repo obrazów. Registry słucha na 5000 na każdym węźle więc nie musimy używać flagi –insecure-registry przy starcie demona dockera:

docker push 127.0.0.1:5000/apacz01
docker push 127.0.0.1:5000/apacz02
docker push 127.0.0.1:5000/apacz03

pozostaje wykonać update jednej z usług stacka nowym obrazem

W tym celu sprawdzamy na dowolnym węźle że działa load-balancing i zwracana jest via WWW rewizja = 1

curl 0:9004 

Następnie wykonujemy update stacka nowym obrazem:

a) modyfikacja w pliku docker-compose.yml – w sekcji image zmieniamy IMG i replicas:

[...]
 www01:
  image: 127.0.0.1:5000/apacz02
  ports:
   - "9004:80"
[...]

b) stack update:

   # docker stack deploy --compose-file docker-compose.yml stack_03
   Updating service stack_03_web04 (id: 8l7l2ap8iiswpg4oz97t5f11c)
   Updating service stack_03_registry (id: ny0wlhndgy3chreskkpscezmk)

Wykonujemy ponownie test via curl 0:9004 – działa przez pewien czas i stara i nowa usługa, po pewnym czasie już tylko nowa.

Jak widać z outputu zwracanego przez curla i na GUI mano-marks usługi zmieniają obraz w sposób w jaki zdefiniowaliśmy – czyli nie wszystkie naraz i z zadanym przez nas odstępem. Najpierw update wykonywany jest na pierwszym kontenerze, dopiero jak się skończy to na kolejnym. Dzięki temu nasza usługa biznesowa cały czas jest świadczona. Takie zachowanie wymuszane jest poprzez parametry update parallelism = 1 (czyli update na tylko jednym kontenerze z 4 pracujących) oraz z odstępem delay = 5s. Dla przypomnienia parametry te pochodzą z pliku docker-compose.yml dla naszego stacka

Na koniec wykonujemy listing kontenerów pracujących w stacku:

# docker stack ps stack_03 
ID      NAME         IMAGE             NODE   DESIRED STATE CURRENT STATE        ERROR               

PORTS
trw6gnedkc0y stack_03_registry.1  registry:2           cent501 Running    Running 2 minutes ago                     

q2vlrrk63e8g stack_03_www01.1   127.0.0.1:5000/apacz02:latest cent501 Running    Running 26 seconds ago                     
ss128knv97rv stack_03_www01.1   apacz01            cent501 Shutdown    Shutdown 27 seconds ago                    

i1p1t0btoadq stack_03_www01.3   127.0.0.1:5000/apacz02:latest cent503 Running    Running 9 seconds ago                     
x8vn0zx5yc46  \_ stack_03_www01.3 apacz01            cent503 Shutdown    Shutdown 10 seconds ago                    

y3wiimgv5fd0 stack_03_www01.2   127.0.0.1:5000/apacz02:latest cent503 Running    Running 43 seconds ago                     
jfxc5wisyit0  \_ stack_03_www01.2 apacz01            cent503 Shutdown    Shutdown 48 seconds ago                    

y5lzv3dpa40i stack_03_www01.4   127.0.0.1:5000/apacz02:latest cent502 Running    Running about a minute ago                   
2i4u5rje4wvi  \_ stack_03_www01.4 apacz01            cent502 Shutdown    Shutdown about a minute ago                  

Jak widać swarm podmienił wszystkie obrazy pracujące w stacku dla service www01

A zatem zróbmy kolejną podmianę IMG i deploy:

# cat docker-compose.yml
[...]
 www01:
  image: 127.0.0.1:5000/apacz03

docker stack deploy --compose-file docker-compose.yml stack_03

weryfikacja:

# docker stack ps stack_03 
ID      NAME         IMAGE             NODE   DESIRED STATE CURRENT STATE        ERROR               

PORTS
trw6gnedkc0y stack_03_registry.1  registry:2           cent501 Running    Running 10 minutes ago                     

ksdm2ssq2rcj stack_03_www01.1   127.0.0.1:5000/apacz03:latest cent501 Running    Running 52 seconds ago                     
q2vlrrk63e8g  \_ stack_03_www01.1 127.0.0.1:5000/apacz02:latest cent501 Shutdown    Shutdown 52 seconds ago                    
kdlxek58ehpa stack_03_www01.2   127.0.0.1:5000/apacz03:latest cent503 Running    Running 35 seconds ago                     
y3wiimgv5fd0  \_ stack_03_www01.2 127.0.0.1:5000/apacz02:latest cent503 Shutdown    Shutdown 35 seconds ago                    
ztcv0i8p8e5u stack_03_www01.3   127.0.0.1:5000/apacz03:latest cent503 Running    Running about a minute ago                   
i1p1t0btoadq  \_ stack_03_www01.3 127.0.0.1:5000/apacz02:latest cent503 Shutdown    Shutdown about a minute ago                  
wbx7qfy0ortl stack_03_www01.4   127.0.0.1:5000/apacz03:latest cent502 Running    Running 18 seconds ago                     
y5lzv3dpa40i  \_ stack_03_www01.4 127.0.0.1:5000/apacz02:latest cent502 Shutdown    Shutdown 18 seconds ago                    

Jak widać wszystko zgodnie z naszymi założeniami – swarm podmienił IMG dla service z rewizji 2 na rewizję 3. Podczas update można było zaoserwować że update wykonywany jest porcjami (po 1 sztuce).

DOCKER SECRETS

Secrets to wrażliwe dane konfiguracyjne takie jak m.in.:

 • hasła do baz danych
 • klucze SSH
 • certyfikaty TLS
 • tokeny do REST-API
 • hasła do wszelakiej komunikacji międzysystemowej
 • być może nawet hasła do SSH
 • itd itp

w skrócie i dla uproszczenia możemy wszystkie powyższe dane traktować jako hasła i nazywać je hasłami.

Oto wszystkie znane mi metody trzymania danych wrażliwych w świecie dockera:

a) na etapie budowania obrazu

niebezpiecznie prosty ale dosyć słaby pomysł:

 • zmiana hasła oznacza zmianę pracującego obrazu (czyli wymianę kontenerów)
 • nie da się opublikowac obrazu (bo w środku jest nasze ważne hasło)
 • nie da się opublikować Dockerfile (bo widać nasze hasło)
b) na etapie uruchamiania kontenera – zmiennymi środowiskowymi

zaletą jest zgodność z 12-factors app ale niestety hasła widać w docker ps i docker inspect dostęp do zmiennych ENV mają kontenery zlinkowane i child-procesy itd itp

c) na etapie uruchamiania kontenera – montowaniem volumenów typu „/hasła”

Niestety tutaj trzeba mieć na każdym węźle swarma przygotowane aktualne dane w filesystemie „/hasła”. Trzeba mieć zatem jakiś mechanizm dbający o aktualność i synchronizację danych w tym katalogu (scaleio? rexray? gpfs? gluster? nfs? świętej pamięci flocker? ) . Zarządzanie zawartością katalogu „/hasła” może (ale nie musi) okazać się trudnym procesem

d) po uruchomieniu kontenera rekonfigurując środowiska jakimś automatem (np. ansible)

Rozwiązanie działa tylko wtedy gdy procesy z sekcji CMD Dockerfile umieją działać bez haseł. Mówiąc prościej – trudno wymagać od mysql aby wystartował i trzymał swoim procesem (mysqld) swój kontener przy życiu skoro hasło otrzyma od nas dopiero na etapie późniejszym. To rozwiązanie jest zatem nieco egzotyczne i sprawdza się tylko w niektórych przypadkach ale jak już się sprawdzi to jest w miarę ok.

e) secret-store (np Vault od Hashicorp albo Keywiz)

W sumie mimo wielu rekomendacji na rynku nie zdążyłem zabrać się za Vaulta bo nagle pojawił się docker secrets 🙂

f) docker secrets

No i tu dochodzimy do sedna – Docker 1.13 wprowadza jedną z najbardziej wyczekiwanych funkcjonalności – zarządzanie hasłami (secrets Management) . Docker miłościwie pozwala nam trzymać nie tylko hasła ale i dane binarne (do 500kb) oraz różne stringi konfiguracyjne.

Mechanizm Docker secrets jest jak na razie dostępny tylko w Swarmie więc jesli chcemy uruchamiać zwykłe kontenery trzeba je przekonwertować na usługi swarma.

A teraz w wielkim skrócie jak to działa – jeśli jakiemuś serwisowi nadamy dostęp do hasła to jego niezaszyfrowana postać jest dostępna w każdym kontenerze w pliku /run/secrets/[secret_name].

Warto podkreślić że /run/secrets to filesystem tmpfsowy, rezyduje w RAM (co będzie ważne przy usuwaniu haseł) .

Najlepiej zaczać od realnego przykładu – tym razem LAB skonstruowany będzie na stacku WordPressa (wiem że wordpress to mało oryginalny pomysł ale to pierwsze co przyszło mi do głowy jak zacząłem szukać środowiska które potrzebuje haseł do DB) 🙂

WordPress to jak wiadomo baza i aplikacja – 2 warstwy, późne lata 90’te.

Klasyczne uruchomienie via generic containers (dla pogrążenia tej metody tutaj jeszcze z zakazaną opcją –link):

docker run --name my-mysql -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=haslo123 -d mysql
docker run --name my-wordpress --link my-mysql:mysql -e WORDPRESS_DB_PASSWORD=haslo123 -p 8080:80 -d wordpress

niestety hasła nieco widać:

# docker inspect my-mysql | grep haslo
        "MYSQL_ROOT_PASSWORD=haslo123",
# docker inspect my-wordpress | grep haslo
        "WORDPRESS_DB_PASSWORD=haslo123",

Podobnie jest gdy wystartujemy stack wordpressa w formie swarm services:

docker service create --name my_mysql --network=my_net -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=haslo123 --replicas=1 mysql 

docker service create --name my_wordpress --network my_net -e WORDPRESS_DB_PASSWORD=haslo123 -e WORDPRESS_DB_HOST=my_mysql --publish 8090:80 --replicas=1 wordpress

tu również (niezależnie na które węzły trafiły kontenery poszczególnych usług) widać hasła w docker inspect:

# docker inspect e504b9f4c5fd | grep haslo
        "WORDPRESS_DB_PASSWORD=haslo123",

# docker inspect 37f8df6c1126 | grep haslo
        "MYSQL_ROOT_PASSWORD=haslo123",

Zmieniamy zatem stack na nowy czyli z docker secrets:

# docker service rm my_mysql my_wordpress

Tworzymy secret:

# echo "haslo123456" | docker secret create wordpress_secret -
i9qnntxll4kl93k78qsx6zqke

# docker secret ls
ID             NAME        CREATED       UPDATED
i9qnntxll4kl93k78qsx6zqke  wordpress_secret  8 seconds ago    8 seconds ago

Tworzymy ponownie serwisy ale dodając im –secret oraz opcje czytania haseł do mysql z plików:

docker service create --name my_mysql --secret="wordpress_secret" --network=my_net -e MYSQL_ROOT_PASSWORD_FILE="/run/secrets/wordpress_secret" --replicas=1 mysql 

docker service create --name my_wordpress --secret="wordpress_secret" --network my_net -e WORDPRESS_DB_PASSWORD_FILE="/run/secrets/wordpress_secret" -e WORDPRESS_DB_HOST=my_mysql --publish 8090:80 --replicas=1 wordpress

I nagle docker inspect na kontenerach nie pokazuje już haseł 🙂

Co tu zaszło ? (teraz będzie nudna teoria)

Gdy dodamy secret do swarma jest on wysyłany via TLS do swarm-managera który następnie zachowuje go w szyfrowanym logu RAFT . Log ten jest replikowany na pozostałe węzły swarma więc już po chwili wszyscy którzy powinni mają do niego dostęp – czyli głównie kontenery należące do serwisu który ma wykorzystywać nowy secret. Tak jak już wcześniej padło każdy potrzebujący kontener otrzymuje deszyfrowaną postać secretu w postaci pliku /run/secrets/[secret_name].

Co ważne kiedy kontener przestaje być potrzebny (i ginie) wtedy zdeszyfrowane hasła są odmontowywane i usuwane z pamięci węzła.

Na koniec przykład rotacji (wymiany) hasła via docker service update:

docker service update --secret-rm stare_haslo --secret-add source=nowe_haslo,target=password NAZWA_SERVICE 

To w sumie by było na tyle, jeszcze 2 uwagi z relase notes ktore IMHO wymagają osobnego podkreślenia:

w 1.13.0 Deprecate MAINTAINER w Dockerfile

nie wiem po co ta zmiana i komu to przeszkadzało 🙂

w 1.13.1:

docker info | grep -i storage 
Storage Driver: overlay

powyższe zostawiam bez komentarza, osobiście często brakuje mi sił do warstw storage w świecie Dockera.

Podsumowanie

Wiele rewolucji nie było (nie to co przepaść między 1.11 a 1.12) , raczej ewolucja i facelifting. Cieszy fakt że wyłapano dużo braków funkcjonalnych i je załatano, dobrze też że liczył się bardzo głos użytkowników. Zmiany tym razem raczej wyłącznie na lepsze ale równie dobrze nowa wersja 1.13 mogłaby się nazywać 1.12.10.