W okresie najbliższych 6 m-cy unia zacznie spełniać znowu marzenia – ruszy nowy okres programowania i z każdych stron znów zaczną atakować zagwiazdowane napisy, naklejki, tabliczki „Ten projekt dofinansowany jest …”.

programy-unijne

Co się zmieniło od ostatniego okresu rozdzielania funduszy unijnych dla polski, czego można się spodziewać?

W tym artykule staram się opisać najważniejsze zmiany jakie zostaną wprowadzone w porównaniu do wcześniejszych lat. Pozwoli to wam na przemyślenie możliwości wykorzystania narzędzia jakim są Fundusze UE w rozwoju działalności.

Nacisk na projekty wpisujące się w wyznaczone specjalizacje krajowe i regionalne

We wcześniejszych latach dotacje były przyznawane przedsiębiorcom, bez względu na sektor, w którym działały. Pod koniec okresu programowania można było dostrzec próbę ukierunkowania dotacji na przedsiębiorstwa działające w określonym sektorze, czy to poprzez przyznawania dodatkowych punktów strategicznych przy ocenie wniosku o dofinansowanie, czy też z góry wykluczenie innych sektorów z możliwości ubiegania się o fundusze w danym konkursie. W okresie 2014 – 2020 wyznaczono inteligentne specjalizacje, zarówno na poziomie krajowym (19 specjalizacji pogrupowanych w 5 obszarach tematycznych), jak i na poziomie regionalnym (dla każdego z województw, od 2 – 10 specjalizacji). Najczęstszymi specjalizacjami wybieranymi przez województwa była m.in. technologia IT.

Obszar lub dziedzina, wybrane na specjalizację w danym regionie, mają związek z dofinansowaniem branż, które dają największą szansę na rozwój innowacyjności w naszym kraju (co z tego wyjdzie – czas pokaże). Projekty, które będą wpisywały się w wyznaczoną specjalizację, będą miały większą szansę na dofinansowanie.

Poniżej znajdziecie specjalizacje krajowe z obszarami wsparcia:

Specjalizacja Obszar wsparcia
Zdrowe społeczeństwo Technologie inżynierii medycznej, w tym biotechnologie medyczne
Diagnostyka i terapia chorób cywilizacyjnych oraz w medycynie spersonalizowanej
Wytwarzanie produktów leczniczych
Biogospodarka rolno – spożywcza, leśno – drzewna i środowiskowa Innowacyjne technologie, procesy i produkty sektora rolno-spożywczego i leśno-drzewnego.
Zdrowa żywność (o wysokiej jakości i ekologiczności produkcji).
Biotechnologiczne procesy i produkty chemii specjalistycznej oraz inżynierii środowiska.
Zrównoważona energetyka Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii.
Inteligentne i energooszczędne budownictwo.
Rozwiązania transportowe przyjazne środowisku.
Surowce naturalne i gospodarka odpadami Nowoczesne technologie pozyskiwania, przetwórstwa i wykorzystania surowców naturalnych oraz wytwarzanie ich substytutów.
Minimalizacja wytwarzania odpadów, w tym niezdatnych do przetworzenia oraz wykorzystanie materiałowe i energetyczne odpadów (recykling i inne metody odzysku).
Innowacyjne technologie przetwarzania i odzyskiwania wody oraz zmniejszające jej zużycie
Innowacyjne technologie i procesy przemysłowe Wielofunkcyjne materiały i kompozyty o zaawansowanych właściwościach, w tym nanoprocesy i nanoprodukty.
Sensory (w tym biosensory) i inteligentne sieci sensorowe.
Inteligentne sieci i technologie geoinformacyjne.
Elektronika oparta na polimerach przewodzących.
Automatyzacja i robotyka procesów technologicznych.
Optoelektroniczne systemy i materiały.

Specjalizacje regionalne:

Dolnośląskie przemysł: chemiczny, farmaceutyczny, motoryzacyjny, elektryczny, wydobywczy, informatycznynauki: medyczne, biologiczne, matematyczne, fizycznekomunikacja.
Lubuskie zielona gospodarka (ekoinnowacje) – ta specjalizacja zawiera m.in. technologie środowiskowe, biogospodarkę, wysoko-zaawansowane usługi środowiskowe, inne branże wspomagająceinnowacyjny (nowoczesny) przemysł tradycyjny – ta specjalizacja odnosi się do przemysłu motoryzacyjnego, metalowego, drzewnego, meblarskiego i papierniczego, a także przemysłu wydobywczego, który stanowi w Lubuskiem obszar strategiczny, dający szansę na intensywny rozwój w niedalekiej przyszłościzdrowie i jakość życia (Eko-rozwój) – ta specjalizacja obejmuje technologie i usługi medyczne, profilaktykę i rehabilitację, turystykę zdrowotną, zdrową i bezpieczną żywność (również produkty regionalne)współpraca i kooperacja biznesowa (kapitał społeczny) – ta specjalizacja wyznacza kierunek wspomagający poprzez współdziałanie na rzecz innych dziedzin, szczególną rolę wyznacza tutaj sektor ICT
Lubelskie biogospodarka, usługi medyczne i prozdrowotne, informatyka i automatyka oraz energetyka niskoemisyjna (w tym OZE)
Łódzkie nowoczesny przemysł włókienniczy i mody oraz wzornictwo, zaawansowane materiały budowlane, medycyna, farmacja, kosmetyki, turystyka zdrowotna, energetyka (w tym OZE), innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze, informatyka, telekomunikacja, mechatronika, biotechnologia, technologia informacyjno-komunikacyjna, ICT, multimedia, zdrowa żywność
Kujawsko – pomorskie ICT, multimedia, biogospodarka, zdrowa  żywność, medycyna i turystyka zdrowotna,  przemysł maszynowy, przemysły kreatywne,  logistyka i inżynieria wodna i lądowa,  tworzywa sztuczne
Małopolskie life science, multimedia, ICT (teleinformatyka), chemia, biogospodarka, energetyka – energia zrównoważona (w tym OZE)
Mazowieckie bezpieczna żywność, inteligentne systemy zarządzania, nowoczesne usługi dla biznesu, a także wysoka jakość życia
Opolskie technologie chemiczne, budownictwo i drewno, przemysł maszynowy i metalowy, przemysł energetyczny (w tym OZE), technologia rolno-spożywcza, zdrowa żywność
Podkarpackie lotnictwo i kosmonautyka, wysoka jakość życia, ICT (teleinformatyka), informatyka, telekomunikacja
Podlaskie przemysł zielony, biogospodarka, specjalizacja na rynku wschodnim – brama  na Wschód,
Pomorskie technologia informacyjna i komunikacyjna, energetyka, logistyka inżynieria wodna i lądowa, turystyka, usługi biznesowe, branża farmaceutyczna i kosmetyczna, biotechnologia, przemysły kreatywne i technologia off-shore, zdrowa żywność,
Śląskie energetyka (w tym OZE), medycyna i turystyka zdrowotna, ICT (teleinformatyka), multimedia,
Świętokrzyskie przemysł odlewniczo-metalowy, maszynowy, budownictwo, turystyka prozdrowotna, zdrowa żywność, technologia informacyjno-komunikacyjna, a także efektywne wykorzystanie energii,
Warmińsko-mazurskie ekonomia wody, przemysł drzewny i meblarstwo, żywność wysokiej jakości,
Wielkopolskie biosurowce, Wnętrza przyszłości, Przemysł jutra – to obszary wynikające z tradycyjnych specjalizacji gospodarczych Wielkopolski i posiadające potencjał modernizacji i unowocześnienia dzięki stykowi ze specjalizacją naukową regionu, 2.Rozwój oparty na ICT i Wyspecjalizowane procesy logistyczne, 3. Nowoczesne technologie medyczne, ICT, multimedia, produkcja żywności,
Zachodniopomorskie biogospodarka, działalność morska, logistyka i inżynieria wodna, przemysł maszynowo-metalowy, przemysły kreatywne, branża ICT, turystyka i medycyna-zdrowie, usługi dla biznesu.
B + R w modzie

Oprócz nakierunkowania funduszy na inteligentną specjalizacje działalności, w tym okresie programowania ważne będą również innowacje w projektach. Ma to na celu zacieśnić współpracę pomiędzy przedsiębiorcami i jednostkami naukowymi. Z wielu konkursów, w ramach nowego rozdania, korzystać będą mogły tylko konsorcja, składające się z przedstawicieli przedsiębiorców i naukowców. Ma to służyć komercjalizacji badań finansowanych z UE i nakierunkowania ich na poszczególne potrzeby biznesu. Z założenia ma to przeciwdziałać pustym projektom badawczym, realizowanym przez naukowców, które wytwarzają produkty (badania) nie potrzebne, z których biznes nie skorzysta – znana wszystkim sztuka dla sztuki, za unijne pieniądze.

Decentralizacja funduszy – marszałku województwa sam decyduj

Ponad 40 % funduszy UE (przy 25 % we wcześniejszym okresie programowania) rozdzielane zostanie na poziomie wojewódzkim w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. W założeniu ma to na celu dopasowanie finansowania przedsiębiorstw z sektora MSP w dziedzinach, na które istnieje zapotrzebowanie w danym regionie – fundusze bliżej ludzi.

Również związane z tym zmiany dotyczą rodzajów finansowania dostępnych z Regionalnych Programów Operacyjnych. We wcześniejszym okresie na RPO składały się głownie projekty twarde – inwestycyjne – aktualnie dodano do nich część miękką – szkoleniową.

Zapewnić ma to kompleksowe wsparcie rozwoju przedsiębiorstw poprzez finansowanie niezbędnych działań od badań i wprowadzenia innowacji do uruchomienia produkcji.

Mniej pieniędzy na dotacje, więcej pożyczek, gwarancji i kredytów

W latach 2007 – 2013 instrumenty zwrotne finansowania projektów stanowiły mniej niż 2% funduszy unijnych, aktualnie udział tych środków ma wzrosnąć nawet do 10 %.

Dofinansowania służyć będą głównie projektom innowacyjno-badawczym B + R, natomiast w późniejszej fazie komercjalizacyjnej przedsiębiorcy będą mogli wykorzystywać instrumenty zwrotne. Ma to zwiększyć efektywność funduszy, dzięki instrumentom zwrotnym więcej przedsiębiorców będzie miało dostęp do unijnych funduszy. Ważne jest też kwestia sita, jakie powstanie przy tym układzie – projekty nieprzemyślane, nie nastawione na rozwój przedsiębiorstw nie będą realizowane.

Zmniejszeniu mają ulec poziomy dopuszczalnego dofinansowania projektów w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej z wcześniejszych 50 do 70 % wartości projektu do 40-60 % (w zależności od województwa i od wielkości przedsiębiorstwa). W 4 wschodnich województwach wartość pomocy pozostaje w starych ramach 50/70 natomiast w województwie mazowieckim zostaje zmniejszona na limity 30/50 %.

Prościej, szybciej, lepiej

Ma być prościej, szybciej, lepiej, bez zbędnych obciążeń biurokratycznych.

Aplikacja, podpisywanie umowy, raportowanie, rozliczanie w obietnicach urzędników ma być miłe i przyjemne i nie spędzać snu z powiek normalnemu Kowalskiemu. Służyć ma temu m.in. wprowadzenie systemu informatycznego obsługującego cały cykl życia projektu, uproszczone sprawozdania, jasne procedury odwoławcze.

Czas zweryfikuje jak założenia będą się miały do realiów, czy system informatyczny nie skończy jak w PKW, a uproszczone sprawozdania nie będą miały w konsekwencji pochodnej w postaci Tomów wysyłanych do urzędów z wyjaśnieniami do sprawozdania. Trzeba myśleć pozytywnie i przygotowywać się do najbliższych naborów, które odbędą się w przeciągu 6 m-cy.

Zakończenie

W artykule starałem się poruszyć najważniejsze wg mnie zmiany w aktualnym okresie programowania Funduszy UE. W najbliższym artykule opisze strukturę funduszy europejskich w Polsce oraz gdzie firmy IT mogą szukać informacji na temat naborów.

Jeżeli poszukujesz pomocy w sprawie funduszy unijnych dla swojej firmy zapraszamy do kontaktu. Na pewno uda nam się znaleźć coś dla Ciebie i Twojej firmy zapraszamy!

About the author

1 Response
  1. Ela

    Bardzo dobry artykuł. Te dotacje pomogą w rozwoju technologii w Polsce oraz we wdrażaniu jej do codziennego użytkowania. Chęci usprawnienia całego procesu też wydają się interesujące. Jeżeli staranie się o dofinansowanie naszej działalności będzie łatwiejsze to więcej ludzi zdecyduje się na to. Odnośnie selekcji środków przeznaczonych na rozwój to też dobry pomysł. Pieniądze powinny trafić tam gdzie pomogą w rozwoju a nie tam gdzie nie ma żadnych perspektyw.

Leave a Reply