Instalacja VMware Tools w systemie Linux

Instalacja VMware Tool na systemie gościa w maszynie wirtualnej niesie ze sobą sporo zalet. Przede wszystkim lepsze zarządzanie pamięcią i szybciej działające sieciówki, oraz backup plikowy. Aby zainstalować ją na systemach z rodziny Windows wystarczy wybrać z menu w vCenter/vSphere wybrać VM > Install VMware Tools, a cały proces zachodzi praktycznie bezobsługowo. W systemach rodziny Linux proces ten jest nieco mniej zautomatyzowany. Generalnie podczas instalacji w systemie gościa VMware Tools tworzona jest płytka CD, która następnie zostaje pod montowana pod napęd maszyny wirtualnej. Tak jest robione w przypadku Windowsa jak i Linuxa. W przypadku Windowsów dzięki auto odtwarzaniu rozpoczyna się instalacja, natomiast w Linuxie trzeba tej instalacji trochę pomóc.

W pierwszej kolejności należy wybrać w menu na górze okna z konsolą maszyny wirtualnej opcję  VM > Install VMware Tools. Zainicjalizuje to tworzenie obrazu ISO zawierającego VMware Tools. Następnie w konsoli systemu Linux należy wpisać komendę:

mount /dev/cdrom /mnt/cdrom
cp /mnt/cdrom/VMwareTools-* /tmp
cd /tmp

Dzięki temu posunięciu zamontowaliśmy obraz ISO z VMware Tools w napędzie i przekopiowaliśmy pliki z Tool’sami do katalogu /tmp. W kolejnym etapie musimy zastanowić się z której opcji chcemy skorzystać podczas instalacji, czy z pakietu .rpm czy z tar.gz. Decyzja jest prosta, jak nasz system wspiera RPM’y to wybieramy tą właśnie opcję 🙂 Przed instalacją należy jednak usunąć ewentualnie zainstalowane wcześniej VMware Tools, robi się to za pomocą:

vmware-uninstall-tools.pl (dla instalacji przy użyciu pliku .tar.gz)
rpm -e VMwareTools (dla instalacji przy użyciu pliku .rpm)

Gdy już wywalimy wszelkiej maści pozostałości po starych Tools’ach należy wsiąść się za instalację… w pierwszej kolejności z użyciem plików .tar.gz

tar zxf /mnt/cdrom/VMwareTools-5.0.0-<xxxx>.tar.gz
umount /dev/cdrom
cd vmware-tools-distrib
./vmware-install.pl

Oraz w przypadku gdy zdecydujemy się na pakiet .rpm:

rpm -Uhv /mnt/cdrom/VMwareTools-5.0.0-<xxxx>.i386.rpm
umount /dev/cdrom
vmware-config-tools.pl

Po takim zabiegu należałoby wykonać restart maszyny i sprawdzić przy okazji czy wszytko dobrze się uruchamia i czy np. sterowniki vmxnet ładują się prawidłowo.

About the author

Bloger i niezależny konsultant z wieloletnim doświadczeniem w branży IT. Specjalizujący się w wirtualizacji i cloud computingu. Posiada tytuły MCP, MCTS, VCP oraz VMware vExpert.
1 Response

Leave a Reply