NSX-T czas poznać rywala #1

Od dłuższego czasu zajmuję się NSX-v, ale stwierdziłem, że czas poznać wersję multi platform NSX-t. Gdy w grudniu 2017 roku pojawiła się wersja 2.1, można powiedzieć, że jest już ona już w miarę wygrzana. Poczułem, że przyszedł czas, aby rozwiązanie to pojawiło się w mym labie. Wpis ten otwiera serię dotyczącą NSX-T.

W ramach wstępu opiszę różnice pomiędzy wersjami NSX-t a NSX-v, skupiając się na NSX-t:

 • Nie potrzebujemy do działania NSX-t vCenter, ponieważ rozwiązanie działa niezależnie. Możemy połączyć się do vCenter, ale tylko po to, aby dostać się do hostów, które będą realizowały workload.
 • Multi-platform, managera możemy uruchomić na vSphere, jak i na KVM. Edge możemy uruchomić na serwerze fizycznym.
 • Wsparcie dla KVM na Ubuntu i RedHat.
 • Interfejs w HTML5 przyjemny do pracy.
 • Edge pełni rolę jednocześnie DLR (Control Machine) i EDGE z NSX-v.
 • Przejście z VXLAN na GENVE.
 • Brak na chwilę obecną wsparcia dla rozwiązań firm trzecich np. Palo czy Forti.
 • Na poziomie EDGE mamy do dyspozycji Load Balancer.
 • Większe możliwości konfiguracji logicznych switchy, nakładanie różnych profili pod względem security, QOS, ARP itp.
 • Wsparcie tylko dla BGP jako routingu dynamicznego.
 • Możliwość wykorzystania BFD.
 • Możliwość szyfrowania ruchu pomiędzy wirtualnymi maszynami z wykorzystanie serwera kluczy.

Dokumentacja do NSX-t 2.1

Lab

Mój lab został uruchomiony jako środowisko zagnieżdżone, można powiedzieć, że do 2 poziomu. Poziom 1 jest uruchomiony jak wirtualne maszyny na klastrze fizycznym, natomiast poziom 2 został uruchomiony na klastrze, który został uruchomiony na poziomie 1. Rysunek poniżej przedstawia moje środowisko.

Schemat uproszczony połączeń pomiędzy hostami, edgem oraz światem.

Potrzebujemy ściągnąć pliki potrzebne do instalacji naszego środowiska, w moim przypadku są to:

 • NSX Menager – nsx-unified-appliance-2.1.0.0.0.7395503.ova
 • NSX Controller – nsx-controller-2.1.0.0.0.7395493.ova
 • NSX EDGE – nsx-edge-2.1.0.0.0.7395502.ova

Instalacja Managera

Pokazana instalacja NSX Managera jest z przykładowymi danymi.

 1. Wybieramy nasz plik OVA, który wcześniej pobraliśmy z VMware.com

2. Nadajemy nazwę wirtualnej maszynie.

3. Wybieramy hosta lub klaster, gdzie ma zostać uruchomiona wirtualna maszyna.

4. Okno informacyjne.

5. Wybieramy wielkość naszego Managera.

6. Wskazujemy miejsce zapisania plików wirtualnej maszyny.

7. Konfigurujemy dostęp do sieci.

8. W tym kroku nadajemy hasła dla użytkowników root, admin, audit. Możemy zmienić domyślne nazwy tych użytkowników. Zaadresujemy interfejs sieciowy naszego NSX Managera oraz zezwolimy na dostęp po SSH.

9. Podsumowanie, możemy nacisnąć FINISH.

10. Po zakończeniu wgrywania wirtualnej maszyny, możemy ją uruchomić oraz zalogować się do niej przez stronę www https://ip_nsx_managera, dane do logowania ustawiliśmy w kroku numer 8.

W kolejnym wpisie skupimy się na kontrolerach.

Poniżej znajdą Państwo linki do wcześniejszych artykułów: