NSX-t czas poznać rywala #6

W poprzednich wpisach pokazałem jak skonfigurować prawie całego NSX-t, dziś przyszedł czas na najciekawsze z perspektywy osób zajmujących się siecią – będziemy konfigurować NSX-t Routing.

Dla przy pomnienia nasz schemat jak wygląda połączenie kart sieciowych:

Natomiast poniżej schemat sieci, jak to będzie połączone ze światem. Jak widzimy, każda sieć będzie miała swoją bramę na routerze Tier1.

Architektura

Parę słów o funkcjonalności routera w NSX-t, pierwsza różnica jest taka, że mamy możliwość utworzenia dwóch rodzajów routerów Tier0 i Tier1. Routery połączone są ze sobą siecią wewnętrzną automatycznie podczas tworzenia.

Tier0 – router ten poświęcony jest bardziej do łączenia go ze światem zewnętrznym, ale jest możliwe utworzenie sieci w Overlay.

Tier1 – router poświęcony sieciom w overlay wyłącznie. Połączenie jest możliwe tylko do routera Tier0.

Każdy z routerów jest podzielony wewnętrznie funkcjonalnie na:
-Service router (SR) – funkcje są realizowane na EDGE.
-Distributed router  (DR) – Funkcje są realizowane w kelnerze każdego hosta, biorącego udział w sieci nakładowej.

Wszystkie połączenie wewnętrzne pomiędzy SR i DR są realizowane przez sieć overlay.

Architektura widziana górnolotnie pracująca w moim labie:

Konfiguracja

Adresowanie Interesów

 1. Logujemy się do NSX-t Managera i przechodzimy do sekcji Routing:
 2. Dodajemy nowy router Tier0:
 3. W nowym oknie konfigurujemy:
  • Nazwę naszego routera,
  • Na którym EDGE klaster ma zostać uruchomiony,
  • tryb HA.
 4. Od razu konfigurujemy router Tier1, gdzie konfigurujemy:
  • Nazwę routera Tier1,
  • Do którego Tier0 ma być stworzone połączenie,
  • Failover mode,
  • Na których Edge’u ma zostać uruchomiony.
 5. Mamy skonfigurowane routery Tier0 i Tier1, przechodzimy do konfiguracji interesów w Tier0, będzie to interfejs uplinkowy na świat, przechodzimy do Routers i wybieramy nasz Tier0 w Configuration Router Ports:
 6. W nowym oknie klikamy add:
 7. Następnie konfigurujemy nasz interfejs uplinkowy na świat gdzie konfigurujemy:
  • Nazwę naszego portu,
  • Typ,
  • Wybieramy Transport Node,
  • Logical Switch,
  • Konfigurujemy nazwę dla logicznego portu na switchu,
  • Adresujemy port.
 8. W podobny sposób konfigurujemy nasz interfejs na routerze Tier1, przechodzimy do konfiguracji Tier1 i oddajemy interfejsy, te które są na samej górze na schemacie:

Redystrybucja sieci z Tier1 do Tier0

Aby była komunikacja z Tier0 do Tier1, musimy z poziomu routera Tier1 włączyć redystrybucję sieci, które są na nim, poniżej szybka konfiguracja:

 1. Na chwilę obecną mamy skonfigurowane interfejsy w Tier1, skonfigurujemy redystrybucję ich do Tier0, przechodzimy do Routing –> Route Advertisment:
 2. W nowym oknie klikamy EDIT:
 3. W kolejnym oknie włączamy redystrybucję oraz wybieramy, które sieci mają być rozdystrybuowane, na koniec klikamy save:
 4. Po chwili zobaczymy że rozgłaszamy 3 sieci:

Konfiguracja BGP

 1. Przechodzimy do naszego Routera Tier0, następnie do Routing –> BGP:
 2. W nowym oknie klikamy EDIT:
 3. Następnie włączamy BGP oraz nadajemy Local AS:
 4. W tym kroku skonfigurujemy sąsiedztwo BGP, klikamy ADD:
 5. W otwartym oknie konfigurujemy:
  • Adres naszego pera BGP,
  • AS remote,
  • przechodzimy do Local Address, gdzie odznaczamy ALL Uplinks i wybieramy nasz uplink do sąsiada:

Redystrybucja pomiędzy Tier0, a sąsiadem

Mamy już skonfigurowane BGP, teraz skonfigurujemy redystrybucję sieci z NSX-t na świat.

 1. Przechodzimy do Routing –> Route Redistribution:
 2. W nowym oknie klikamy EDIT:
 3. W tym miejscu włączymy redystrybucję:
 4. Kolejnym krokiem będzie dodanie polityki redystrybucji, klikamy ADD:
 5. W nowym oknie konfigurujemy naszą politykę, wybieramy NSX Connected oraz NSX Static, pozwoli nam to na rozgłaszanie sieci, które są podłączone do Tier0 oraz Tier1, klikamy Save i kończymy konfigurację BGP:

Weryfikacja z poziomu CLI

Logujemy się po SSH do naszego EDGE:

1. Wyświetlamy wszystkie nasze logiczne routery:

nsx-edge01> get logical-routers

Logical Router
UUID                                   VRF    LR-ID  Name                              Type                        Ports
736a80e3-23f6-5a2d-81d6-bbefb2786666   0      0                                        TUNNEL                      3
bdbb7f8a-e6fb-4122-b8ea-f328145c00bc   17     45     SR-Router-Tier-1                  SERVICE_ROUTER_TIER1        5
fecf0c19-9cf3-4d35-b9c5-b0cb6608d355   18     46     SR-Router-Tier-0                  SERVICE_ROUTER_TIER0        5
4c8eaf80-2b65-4baf-8b39-feee7ac5048e   19     44     DR-Router-Tier-1                  DISTRIBUTED_ROUTER_TIER1    6
fb488d2c-a4ec-4b51-a49c-8af9a8aba669   20     43     DR-Router-Tier-0                  DISTRIBUTED_ROUTER_TIER0    4

nsx-edge01>

2. Przełączamy się do service router Tier0:

3. Wyświetlamy sąsiedztwo BGP:

4. Wyświetlamy tablicę routigu:

Weryfikacja z poziomu host w sieci NSX-T

Logujemy się na któregoś z hostów w naszej sieci, w moim przypadku będzie to Linux, więc loguję się po SSH i sprawdzamy czy mamy komunikację ze światem: