NSX-t czas poznać rywala #7

W poprzednich wpisach pokazałem jak skonfigurować prawie całego NSX-t, dziś przyszedł czas skonfigurownie NSX-t Load Balancer, który jest dostępny od wersji 2.0.

Dla przy pomnienia nasz schemat jak wygląda połączenie kart sieciowych:

Natomiast poniżej schemat sieci, jak to będzie połączone ze światem. Jak widzimy każda sieć będzie miała swoją bramę na routerze Tier1:

Poniżej architektura z uwzględnieniem load balecingu:

 

Konfiguracja

1. Logujemy się do NSX-t Managera:

2. Przechodzimy do Load Balancing:

3. Konfigurujemy Load Blancer, klikając ADD dodajemy usługę Load Blacncera:

4. W nowym oknie wybieramy wielkość naszego Load Blancera oraz nadajemy nazwę:

Server Pools

1. Przechodzimy do Sekcji Server Pools i tam kilkamy ADD – krok ten powtarzamy dwukrotnie dla puli WEB i APP:

2. W nowym oknie nadajemy nazwę naszej puli serwerów. Klikamy Next:

3. Wybieramy z jakiego IP ma łączyć Laod Balancer do serwerów, w naszym wypadku wybieramy auto map, jest to automatyczne natowanie ruchu na ip interfejsu w kierunku serwerów:

4. Tutaj dodajemy nasze serwery do danej puli poprzez klikanie ADD:

Po dodaniu naszych 2 serwerów będzie wyglądało to tak:

5. W tym miejscu skonfigurujemy mechanizm monitorujący nasze serwery w puli:

Virtual Servers -VIP

1. Kolejnym krokiem jest stworzenie VIP dla WEB i APP, przechodzimy do Virtual Servers i klikamy ADD:

2. W nowy oknie nadajemy nazwę oraz wybieramy tryb pracy, w naszym przypadku będzie to Layer 7:

3. W tym oknie nadajemy adres IP dla naszego VIP’a oraz port, na którym nasłuchuje. Możemy również wprowadzić ograniczenie np. maxymalna ilość jednoczesnych połączeń:

4. W kolejnym dodajemy naszą pulę serwerów, którą zdefiniowaliśmy wcześniej:

5. W naszym przypadku nie konfigurujemy  Persistence:

6. Nie konfigurujemy SSL  pomijamy kroki A,B i C.

7. Na koniec klikamy Finsh:

Podłączenie VIP do Load Balncera

1. Przechodzimy do Load Balancers, wybieramy nasz LB z lewej strony i przechodzimy do Virtual Servers następnie klikamy ATTACH:

2. W nowym oknie wybieramy nasze wcześniej utworzone VIP’y:

Podłączenie usługi LB do routera Tier1

1. Przechodzimy do sekcji Load Balancer, zaznaczamy nasz Load Blancer i z menu ACTIONS wybieramy Attach to a Logical Router:

2. W nowym oknie wybieramy, do którego routera ma zostać podłączona usługa LB, w naszym przypadku jest to tylko jeden router Tier-1:

Konfiguracja redystrybucji sieci

Do konfiguracji usługi użyliśmy innych sieci niż do tej pory były skonfigurowane w poprzednim wpisie. Musimy rozgłosić adresy, które są użyte w usłudze Load Blancer.

1. Przechodzimy do Routing, wybieramy nasz router Tier1, z lewej strony wybieramy Routing –> Route Advertisement:

2. W nowym oknie wybieramy rozgłaszanie dla All LB VIP i All LB SNAT IP:

klikamy SAVE

3. Konfigurujemy podobnie dla Routera Tier0, aby on rozgłosił to wyżej przez protokół BGP. Przechodzimy do Routing, nasz router Tier0 z menu wybieramy Routing, Route Redistribution:

4. W nowym oknie wybieramy naszą politykę redystrybucji klikamy EDIT:

5. Tutaj dodajemy Tier-1 LB VIP oraz Tier-1 LB SNAT:

klikamy SAVE, po chwili powinniśmy cieszyć się dostępem do strony po adresie VIP:

Poniżej znajdą Państwo linki do wcześniejszych artykułów: