TFS i dodawanie portalu do istniejącego projektu

Dodanie portalu SharePoint w Team Fundation Server 2008 sprawiało ogromne problemy, wymagało sporo manualnych operacji i co najgorsze zawsze pozostawiało delikatne uczucie że o czymś zapomnieliśmy 🙂

W TFS 2010 znacząco usprawniono tą procedurę i dodanie portalu wiąże się jedynie z wywołaniem komendy:

tfpt addprojectportal /collection:http://nazwa_serwera:8080/tfs/nazwa_kolekcji /teamproject:nazwa_projektu /processtemplate:”Nazwa metodologii” /verbose

Oczywiście wywołujemy go na poziomie administratora TFS. Jeżeli chcemy jeszcze dorzucić raporty do naszego portalu wystarczy wywołać:

tfpt addprojectreports /collection:http://nazwa_serwera:8080/tfs/nazwa_kolekcji /teamproject:nazwa_projektu /processtemplate:”Nazwa metodologii” /verbose

I aby nam w portalu wszystko śmigało – nie pojawiał się błąd „Make requests on behalf of others”. Należy dla Administratorów Serwera TFS (Project Collection Administrators) nadać uprawnienie do operacji „Impersonation”. Więcej co to jest te tajemne „Impersonation” znajdziecie tu.

Ten obrazek jest wstrętne kłamliwy, aby tak naprawdę odpalić uprawnienie „Make requests on behalf of others” należy wywołać komendę:

tfssecurity.exe /collection:http://nazwa_serwera:8080/tfs/nazwa_kolekcji /a+ Server FrameworkGlobalSecurity Impersonate adm: ALLOW

A aby wyłaczyć:

tfssecurity.exe /collection:http://nazwa_serwera:8080/tfs/nazwa_kolekcji /a- Server FrameworkGlobalSecurity Impersonate adm: ALLOW

I tyle, portal powinien działać i cieszyć wzrok… jakby coś poszło nie tak to informacje znajdziecie w logach, do których namiary podaje zawsze po zakończeniu działania. Zazwyczaj znajdują się one w katalogu domowym użytkownika \appdata\local\temp\. Acha komenda tfssecurity.exe znajduje się w Program Files\ Team Fundation Server 2010\Tools.