VMware NSX for vSphere – Instalacja NSX Manager

Druga część naszych zmagań z VMware NSX poruszy temat instalacji i NSX Managera i połączenia go z vCenter. Proces nie jest zbytnio skomplikowany, jednakże w bardzo przejrzysty sposób przedstawi nam główne założenia i strukturę logiczną NSX.

NSX-cables

Dokument VMware Design Guide, nasza biblia podczas podczas projektowania architektury pod NSX-a, kładzie ogromny nacisk na to, aby wyraźnie rozdzielić sprzęt będący pod kontrolą NSX-a (serwery zarządzania) od samego NSX-a. Podziału należy dokonać we wszelkich możliwych obszarach za równo logicznym jak i fizycznym. Czyli rozdzielamy klastry złożone z hostów ESX jak i rozdzielamy serwery i urządzenia sieciowe na poziomie szaf sieciowych. Tak otrzymujemy część Managment oraz część Compute.

W naszym lab-ie również stosujemy ten podział, ale z wykorzystaniem zagnieżdżonych ESX-ów. Na fizycznych hostach, z zainstalowaną pierwszą warstwą ESX instalujemy maszyny odpowiedzialne za zarządzanie, natomiast ESX w trybie nested pełnią rolę węzłów Compute – czyli serwerów odpowiedzialnych za utrzymanie produkcji.

Rysunek przedstawia architekturę naszego laba:

nsx-lab-1

Wszystkie nieco bardziej zaawansowane rozwiązania VMware, jak również i NSX opiera się o vCenter. Zatem naszym pierwszym krokiem jest instalacja i konfiguracja vCenter w wersji Enterprise Plus lub Trial. Natomiast instalację samego NSX-a rozpoczynamy od stworzenia NSX Managera z pliku OVF pobranego ze strony VMware.

nsx-mgr-1

Do uruchomionej wirtualnej maszyny z NSX Manager-em dostajemy się przez przeglądarkę, na podany podczas instalacji adres IP. Jedna rzecz, jaką należy wykonać w tym module to podłączenie appliance do vCenter. Na początku logujemy się do NSX Manager-a:

nsx-mgr-2

Z panelu zarządzania Virtual Appliance wybieramy Manage vCenter Registration.

nsx-mgr-3

Następnie wybieramy „NSX Managment Service” i edytujemy ustawienia związane vCenter Server.

nsx-mgr-4

Definiujemy adres serwer-a vCenter w naszym przypadku jest to: vc-l-01a.corp.local.

nsx-mgr-5

Po zalogowaniu się do vCenter pojawia się nowa pozycja: Networking and Security.

nsx-mgr-6

Na tym etapie zakończyliśmy proces instalacji NSX-a. W kolejny odcinku zaczynamy rzeźbę w sieciach overlay z VXLAN-ami na czele.