VMware Principal Partner – mamy to 🤘

Pogłębianie wiedzy zostało docenione i zaszczytny tytuł VMware Principal Partner z zakresu Network & Security trafił do nas.

Tym sposobem, obok takich tytułów VMware Principal Partner, jak: Data Center Virtualization i Cloud Provider mamy kolejny w dorobku naszej firmy. 

Pamiętacie, nauka nie idzie w las!