Polecamy

Polityka prywatności

Strona główna / Polityka prywatności

Firma Inleo Sp. z o. o., właściciel serwisu inleo.pl, dokłada wszelkich starań, aby chronić Państwa prywatność. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od 25 maja 2018 roku w celu przejrzystego, zgodnego z prawem i bezpiecznego przetwarzania danych osobowych.

Podstawą funkcjonowania Polityki Prywatności jest RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), które określa jakie dane i na jakich zasadach są przetwarzane.

Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych jest Inleo Sp. z o. o. z siedzibą przy ulicy Podmiejskiej 5 lok. 1, 31-462 Kraków; NIP: 5423232341; REGON: 022291931; KRS: 0000466764.

W razie pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących Wam praw, prosimy o kontakt przez formularz kontaktowy lub telefonicznie pod nr. +12 444 77 04.

Zakres, cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

W związku z tym, że poprzez serwis inleo.pl umożliwiamy kontakt w różnych sprawach, przetwarzamy Wasze dane w równych celach. Poniżej znajduje się precyzyjne opis zawierający cel, zakres.

Przedstawienie oferty naszych usług

Zakres danych: W celu przygotowania i przedstawienia oferty naszych usług przetwarzamy dane osobowe przesłane za pomocą formularza kontaktowego: Imię i nazwisko, adres e-mail, treść zapytania.

Podstawa prawna: Przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Obsługa zapytań z formularza kontaktowego

Zakres danych: W celu odpowiedzi na zapytanie inne niż przedstawienie oferty usług przetwarzamy dane przesłane za pomocą formularza kontaktowego: Imię i nazwisko, adres e-mail, treść zapytania.

Podstawa prawna: Nasz prawnie uzasadniony interes (przetwarzanie na żądanie osoby, której dotyczą dane).

Sprzedaż usług szkoleniowych

Zakres danych: w celu świadczenia naszych usług przetwarzamy Państwa dane osobowe przesłane za pomocą  formularza zamówienia: Imię i nazwisko, nazwa firmy, kraj, adres (nr budynku i nazwa ulicy, nr mieszkania, budynek, piętro), kod pocztowy, miasto, telefon, adres e-mail.

Podstawa prawna: Przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

W przypadku danych osobowych pozyskanych w inny sposób, niż przez stronę inleo.pl (telefonicznie, mailowo itd.) przetwarzamy je wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i przez czas jaki jest konieczny do realizacji tego celu. W przypadku planowanej zmiany celu przetwarzania, zawsze pytamy właściciela danych osobowych o zgodę i informujemy o zmieniających się warunkach przetwarzania danych.

Pliki cookies

Wykorzystujemy pliki cookies w celu prawidłowego działania serwisu i dostosowania zawartości serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z serwisu.

Pliki te pozwalają nam rozpoznać podstawowe parametry urządzenia (takie jak: typ urządzenia, rozdzielczość ekranu, kraj, z którego dochodzi do wejścia) i dzięki temu odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do Waszych potrzeb.

Cookies wykorzystywane są również w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych i marketingowych:

  1. Google Analytics (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA),
  2. Google AdWords (administrator cookies: Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii),
  3. Facebook (administrator cookies: Facebook Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii),
  4. Disqus (administrator cookies: Disqus Inc. z siedzibą w USA),

W przypadku braku zgodny na wykorzystanie tego typu narzędzia, mogą Państwo samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskania dostępu przez pliki cookies do Waszych urządzeń. Zmiany tej dokonuje się w ustawieniach przeglądarki internetowej. Umożliwi to Państwu automatyczną blokadę plików cookies lub każdorazowo zostaną Państwo poinformowani o umieszczeniu cookies na urządzeniu. Również w Waszej przeglądarce znajduje się opcja pozwalająca usunąć w dowolnej chwili pliki cookies. Gdy decydujecie się na ograniczenie stosowania plików cookies, jest możliwość że będzie to wpływać na niektóre funkcjonalności dostępne na naszej stronie.

W Państwa przeglądarce dostępne są informacje o możliwościach i sposobach obsługi plików cookies.

Przekazywanie danych osobowych

Dostawcy usług

Wasze dane osobowe przekazywane są dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu serwisu. Dostawcy usług, którym przekazujemy Wasze dane osobowe, w zależności od sytuacji, to podmioty przetwarzające lub administratorzy.

Poniżej znajduje się wykaz dostawców, z których korzystamy. Wykaz ten jest aktualizowany przez nas na bieżąco:

Nazwa spółkiŚwiadczone usługiRolaLokalizacja
Google Inc. (Google Analytics)Usługi analityczne – mierzenie ruchu na stronieAdministratorUSA (poza EOG)
Mailchimp (The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp, a State of Georgia limited liability company)Usługi marketingowe – e-mail marketingAdministratorUSA (poza EOG)

Podmioty przetwarzające

Wasze dane są również przetwarzanie przez podmioty świadczące dla nas usługi:

 1. hostingu,
 2. dostarczają nam systemy do marketingu online,
 3. wysyłki wiadomości email,
 4. obsługi systemu komentarzy na blogu,
 5. analizy ruchu w serwisie.

Podmioty te przetwarzają Wasze Dane jedynie na nasze polecenie.

Administratorzy

Są to nasi Dostawcy, nie działający wyłącznie na nasze polecenie, sami ustalający cele i sposoby wykorzystania Waszych Danych Osobowych. Świadczą oni dla nas usługi kampanii reklamowych.

Lokalizacja

Dostawcy, z których korzystamy mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), np. w Irlandii.

Niektórzy z nich mają siedzibę poza terytorium EOG, i tym przypadku przykładamy szczególną uwagę, by nasi dostawcy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa w programie „Tarcza Prywatności” UE-USA.

Macie prawo żądać od nas przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie w sposób wskazany w punkcie 1 Polityki Prywatności.

Administrator przechowuje Wasze dane osobowe przez okres nie dłużysz, niż jest to wymagane do przygotowanie oferty, odpowiedzi na zapytanie, sprzedaży usługi. W każdym czasie dane mogą być usunięte.

Organy Państwowe

Udostępniamy Wasze dane osobowe uprawnionym organom państwowym, na ich wyraźne żądanie.

Przysługujące prawa

W związku z przetwarzaniem przez Inleo Sp. z o. o. Waszych danych, przysługują wam następujące prawa:

 1. dostępu do swoich danych osobowych,
 2. sprostowania danych osobowych,
 3. usunięcia danych osobowych,
 4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. przenoszenia danych osobowych,
 6. wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych,
 7. cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Aby skorzystać ze swoich uprawnień, prosimy o kontakt przez formularz kontaktowy lub telefonicznie pod nr. +12 444 77 04.

W przypadku otrzymania od Was żądania związanego z wykonaniem wymienionych powyżej praw, odpowiadamy nie bezzwłocznie, nie później w ciągu miesiąca od jego otrzymania. Z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, jeżeli nie będziemy w stanie spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je, po wcześniejszym poinformowaniu, w ciągu kolejnych dwóch miesięcy.

Bezpieczeństwo Danych Osobowych

Inleo Sp. z o. o. jako Administrator Danych Osobowych zobowiązują się do:

 1. zabezpieczenia danych osobowych:
  • przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym,
  • zabraniem przez osobę nieuprawnioną,
  • zmianami, uszkodzeniem i zniszczeniem,
 2. dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających wydane przez nas upoważnienie,
 3. zapewnienia kontroli nad prawidłowością przetwarzania danych osobowych,
 4. prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, dochowania szczególnej staranności, aby osoby upoważnione do przetwarzania tych danych zachowały je w tajemnicy, również po zakończeniu współpracy,
 5. prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji opisującej sposób przetwarzania powierzonych danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania tych danych,
 6. zabezpieczenia aby urządzenia i systemy informatyczne i telekomunikacyjne, służące w inleo sp. z o. o. do przetwarzania danych osobowych, były zgodne z wymogami Rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzanych danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy.